Kollegium Sept19 web

 

 

Herr Albrecht

Ab

Klassenleitung Flex

Frau Bergmann

Bg

 

Herr Beselin

Be

 

Frau Beume

Beu

 

Frau Bielenberg (LiA)

Bi

 

Frau Birkelbach

   

Frau Blendek-Lohse

Bk

Klassenleitung 7a

Herr Bolte-Kleinert

Bt

 

Frau van den Bos

Bs

Klassenleitung 9c

Frau Breiholz (Elternzeit)

Bz

 

Frau Claussen

Cl

Klassenleitung 7d

Herr Dressel

Dl

Klassenleitung 7c

Herr Erbe

Er

Klassenleitung 5b

Herr Freundl

Fd

Klassenleitung 6b

Herr Futinah

Fu

 

Frau Gasa

Ga

Klassenleitung 10b

Frau Dr. Hanssen

Hn

Klassenleitung 9b

Herr Harz

Hz

Schulleiter

Frau Heeschen

He

 

Frau Henrich

Hen

Klassenleitung 5a

Frau Höft-Hidding

Hf

Klassenleitung 5c

Frau Höhn

 

Herr Jermies

Je

 

Frau Kleinert

Kt

Klassenleitung DaZ

Herr Krämer

Kr

Klassenleitung 9a

Frau Krüger-Barkowski

Kb

Klassenleitung 10a

Herr Kruse

Ks

Klassenleitung 5a

Frau Lemzer

Lm

 

Frau Lucan

Lc

 

Frau Lützkendorf

Ld

Klassenleitung 6b

Herr Maaß

   

Frau Nauschütt

Nau

 

Frau Nentwig

Nen

 

Frau Ontrup

Ot

Klassenleitung 5b

Herr Pape

Pe

Klassenleitung 8b

Frau Pappon

Pn

 

Frau Plagmann

Pl

Klassenleitung 6a

Frau Radtke

Rd

 

Herr Reinecke

Re

Klassenleitung 5c

Frau Sánchez Pozo

San

Klassenleitung PL

Frau Schmidt

Smt

Klassenleitung 7b

Herr A. Schmidt

Sd

Klassenleitung PL

Herr O. Schmidt

Smi

 

Frau Schreck (LiA)

Sch

 

Frau Siewers

Si

Klassenleitung 6a

Frau Spiecker

Sk

Klassenleitung 6c

Frau Thomsen

Th

Klassenleitung 8c

Frau Tietz

Tz

Klassenleitung 6c

Frau Weisner

Ws

 

Frau Zarnbach

Za

Klassenleitung 8a

Frau Züge

Zg